Artykuł został opublikowany także na witrynie eioba.
Wersja z 2019-09-28

Część następna

Grzegorz Jagodziński

Jakie związki łączą słowiański
z innymi językami IE?

123

Uwaga: źródłem wielu podanych niżej przykładów jest książka Z. Gołąba: O pochodzeniu Słowian, zob. tutaj.

Spis treści

 1. Rodzaje związków językowych
 2. Przejawy ewolucji języka
 3. Wspólne słownictwo bałtosłowiańskie
 4. Słownictwo germańsko-bałtosłowiańskie
 5. Słownictwo germańsko-bałtyjskie
 6. Słownictwo germańsko-słowiańskie
 7. Germańsko-bałtosłowiańskie zbieżności gramatyczne
 8. Bałtosłowiańskie zbieżności gramatyczne
 9. Argumenty przeciwników pokrewieństwa bałtosłowiańskiego
 10. Słownictwo bałtosłowiańsko-indoirańskie
 11. Słownictwo słowiańsko-indoirańskie
 12. Słownictwo bałtosłowiańsko-ormiańskie
 13. Zbieżności z innymi językami satəm
 14. Zbieżności z językami kentum
 15. Elementy kentumowe w słowiańskim
 16. Wyrazy słowiańskie o znaczeniu innym niż w pozostałych językach indoeuropejskich
 17. Wyrazy słowiańskie o nieregularnym rozwoju, nieznanej lub niepewnej etymologii
 18. Wnioski

Część następna